Verstopping Riool Melden in de regio

Published Jun 14, 21
6 min read

Verstopt Riool: De Oorzaken En Oplossing in de regio

Wanneer de verstopping in het weekend opgelost moet worden zit hier een weekend tarief aan verbonden. Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW. Kies beter niet voor een bedrijf dat meterprijzen hanteert, dit is altijd moeilijk te controleren en vaak onnodig duur. Zorg ervoor dat u kiest voor een bedrijf dat is gespecialiseerd in ontstoppen, de vakman lost uw problemen sneller op. Tegenwoordig hebben veel gezinnen een hogedrukreiniger voor de tuin of auto. Speciaal voor de hogedrukreinigers zijn er spuitkoppen op de markt voor het ontstoppen van riolen. Natuurlijk is dit niet te vergelijken met de apparatuur die wij gebruiken maar toch is het in sommige gevallen mogelijk om de klus met een dergelijke machine te klaren.

Een veelgestelde vraag, vaak horen wij mensen zeggen: Ja maar, mijn hogedruk geeft ook 150 bar! En daar heeft u dan ook ongetwijfeld gelijk in, het verschil zit ‘m echter niet alleen in de druk maar ook in de hoeveelheid water die de machine geeft. Onze hogedruk geeft bijvoorbeeld 60 liter water per minuut, dus zo’n 3600 liter per uur. Vele malen meer dan de gemiddelde Kärcher. Vaak gebeurt het dat er per ongeluk een toiletverfrisser wordt doorgespoeld. Of dat spelende kinderen iets in de toiletpot gooien. In de meeste gevallen zal dit meteen een verstopping veroorzaken. Indien er iets in de toiletpot is blijven steken zal het water niet meer weglopen en de pot tot aan de rand vol blijven staan.

Verstopping Riolering in de regio

Riolering, Problemen  Verstopt Riool: De Oorzaken En Oplossing In de buurt

Om de verstopping te verhelpen zal de toiletpot gedemonteerd moeten worden zodat het obstakel verwijderd kan worden. Borrelende geluiden zijn vaak een waarschuwing voor een aankomende verstopping, doordat het riool al gedeeltelijk dichtgeslibd is wordt er bij het lozen van afvalwater lucht verplaatst wat zorgt voor borrelende geluiden, vaak ook samen met stank. Het kan ook zijn dat er geen beluchting op het riool is aangesloten, water heeft lucht nodig om afgevoerd te worden, deze lucht wordt onttrokken aan de beluchting van het rioolstelsel die meestal tot aan het dak van de woning voert. Indien er geen ontluchting aanwezig is zal de lucht op een andere plaats onttrokken worden, vaak is dit een wasbak of wasmachine-aansluiting.

Het gebeurt ook wel eens dat een beluchting verstopt geraakt door bijvoorbeeld een vogelnest op het dak. Meestal als iemand vaak last van rioolverstoppingen heeft, is hij extra alert op wat er door de afvoeren wordt weggegooid. Verkeerd gebruik van het riool kan dan al worden uitgesloten. Vaak ligt de oorzaak van verstopping bij een slecht rioolstelsel, verzakkingen, wortelingroei, foute aanleg, lange afstanden voordat het riool bij de gemeenteaansluiting is, het zijn allemaal veel voorkomende oorzaken. Het meest voor de hand liggende is om de eerstvolgende keer dat u last heeft van een verstopping eens uitgebreid te onderzoeken waar de verstopping zit, en waardoor deze veroorzaakt is. Hoe meld ik een rioolverstopping?.

Help, Een Verstopt Riool In de buurt

Nee, tenminste niet als alles nog prima functioneert. Gres riool is dan wel oud (zie wel eens gresbuis van 30 jaar oud), maar het hoeft zeker niet slecht te zijn. Wij komen vaak oude gres riolen tegen die nog in uitstekende staat verkeren. Gresbuizen hebben wel het nadeel dat ze zeer gevoelig zijn voor wortelingroei van bomen en struiken, indien er wortels in uw gresriool aanwezig zijn is het meestal verstandiger om het riool te vervangen voor pvc. Wist u trouwens dat gresbuizen nog steeds gebruikt worden bij aanleg van hoofdriolen? Uiteraard zijn de nieuwe keramische buizen wel voorzien van betere verbindingen dan vroeger - Rioolonderhoud verstopping.

Vaak denken mensen geheel ten onrechte dat zeep in poedervorm oorzaak is van dichtgeslibde leidingen, dit is niet geheel waar. Vloeibare zeep is hier net zo goed oorzaak aan. Het maakt namelijk niet uit of dat u poeder of vloeibare zeep gebruikt, de hoeveelheid zeep die u gebruikt is wel belangrijk. Ook is de diameter en de lengte van de afvoer van belang, als de afvoer van een vaatwasser of wasmachine vlakbij de hoofdleiding is aangesloten zult u minder last hebben van verstoppingen dan wanneer deze afvoer een lange weg, met veel bochten moet afleggen alvorens hij op het hoofdriool uitkomt.

Rioolonderhoud - Wonen En Omgeving

Wat Kan Ik Doen Als De Riolering Verstopt Zit? In de buurtRiool Ontstoppen In de buurt

Het riool zit nog niet verstopt want dan zou het water niet, of langzaam weglopen. Bij hevige regenval zijn borrelende geluiden wel een teken dat het riool gedeeltelijk verstopt zit, het is dus zeker aan te raden om het riool goed te laten reinigen om problemen te voorkomen. Of zelf met uw hogedruk (zie elders in deze lijst). Vaak zijn hevige buien van korte duur, toch kunnen ze veel waterschade veroorzaken. Indien u onverhoopt een verstopping heeft waarbij het water binnen overal omhoog komt is het het verstandigst om buiten een regenafvoer los te maken. In het ergste geval zelfs kapot te slaan (heb ik met heel regen 2006 heel wat gedaan om de schade te beperken!), zodat het water er daar uit kan.

Zaag de regenpijp zo laag mogelijk door. Als de afvoer van de wasbak op dezelfde afvoer is aangesloten als die van de vaatwasser dan zit het probleem in de sifon van de wasbak. Probeer de sifon los te draaien en daarna schoon te maken. Stankproblemen kunnen veroorzaakt worden door verschillende oorzaken, zoals een niet goed functionerend rioolstelsel, slechte beluchting en kapotte of lekkende rioolbuizen. De mogelijkheid bestaat om met behulp van rookinspectie de oorzaak van een stankprobleem op te sporen. Er wordt dan rook in het rioolstelsel geblazen waarbij deze rook zich zal tonen op die plaatsen waar de oorzaak van het probleem is.

Verstopping Riool Melden In de buurtVooral in het buitengebied zijn er nog veel huizen die niet op het vrijvervalstelsel maar op een persleiding zijn aangesloten, vanuit de pompput komt dan vaak, een zogenaamde “rotte eieren lucht” welke doordringt in de normaal goed functionerende huisaansluitingen (Rioolverstopping of rioolprobleem). Nee, wij maken gebruik van speciale spuitkoppen voor het reinigen met hogedruk. Ook al reinigen wij met 200 Bar, 60 liter per minuut, de buiswand zal niet beschadigen. bij gresbuizen moet dit met heel weinig hogedruk anders bestaat de mogelijkheid dat je het koord er tussenuit spuit,frezen met een ketting gaat helemaal niet Oude huizen hebben inderdaad nog vaak een beerput of septic-tank deze kan in principe komen te vervallen door een rechtstreekse aansluiting op het hoofdriool te maken.

Navigation

Home

Latest Posts

Lekdetectie Nederland - Specialist

Published Jul 25, 21
6 min read